Posts

Най-добрите книги, които прочетох досега през 2017г. ||

Самостоятелна книга или поредица?!

Кажи ми три неща - Джули Бъксбаум/ Tell Me Three Things - Julie Buxbaum

Ще ти дам слънцето - Джанди Нелсън / I'll Give You The Sun - Jandy Nelson

Favorite songs from Disney Channel's shows and Original Movies