Wither (The Chemical Garden Trilogy) - Lauren DeStefano (book review)

Scroll for the English version.

Какво щяхте да направите ако знаехте кога ще умрете и в последните ви години ви отнемат свободата? Ще се предадете ли или ще се борите до край за нея? 

В далечното бъдеще, когато жените живеят до двадесет годишна възраст, мъжете - двадесет и пет, благодарение на модерната наука, която е искала да направи перфектен човешки род. Медицината търси лек, улицине са обитавани от сираци, криминалността и бедността са се увеличили стократно, а младите момичета са отвличави продавани като полигамни булки да раждат повече деца.
Последното става съдбата на Рейн, от която тя иска да избяга. Оставаща с четири години живот, на място, което е съвършенната утопия заедно с още две момичета и съпруг с потаен баща ще успее ли преди времето й да изтече?

Първо ще започна с корицата, която колкото повече гледам, толкова повече я харесвам. И за това подвързах книгата, защото не искам да й се случи нещо. Сега по същество за самата нея.
Желанието ми за прочитане на тази книга дойде единствено от резюмето, без да знам абсолютно нищо за героите (това, в моя случай изиграва огромна роля). Първоначално бях много предпазлива докато я четях, нищо че книгата ме грабна и ми беше много приятно да я чета.
Да, нямаше битки и толкова много действие, както аз обичам, но през цялото време се случваха достатъчно интересни неща, за да ти държат вниманието.

Стилът на авторката страшно много ми хареса, не мога и да си и мечтая за по-добри описания. Справила се е чудесно с изграждането на света и героите. Първото е толкова добре направено, че наистина имах усещането, че всичко се е случило и е напълно реално. Въпреки че ни се представят два свята: новият дом на Рейн - перфектната утопия, в която думата "реален" губи смисъла си и външният, истинският свят, нямаше абсолютно нищо излишно написано, което да е вметнато просто "ей така", Всичко се разкрива бавно и внимателно, но не ти дава причина да ти стане скучно и да искаш да отидеш някъде напред, тъй като моментите на обрат стават неочаквано.
Понеже книгата е от първо лице, си мислех, че авторката ще насилва много чувствата на героинята по отношение на другите герои, но не. "Виждаме" другите герои по истинският им начин и сами можем да си правим изводите. По отношение на тях ни се предлагат много различни характери и личности, няма как поне един да не ти хареса.

Рейн (доста проверки направих, за да се убедя, че така се произнася името) е героинята, чрез която ни е представено всички. Тя има една единствена слабост и това е, че е емоционална и чувства прекалено много.
Хареса ми това, че дори когато видя "другия" свят и едва ли не започна да се вписва в него, тя не беше оставена той да я излъже и да я отдели от целта й, а именно да се върне отново в дома й, при брат си - да е на свобода. Честно, не очаквах да се окаже толкова силна и решителна, защото манипулацията върху нея беше доста голяма. Възхищавам й се за което и съм благодарна на авторката, че не я направила по друг начин.
Линдън е т. нар. съпруг на Рейн, който е лудо влюбен в нея и прави всичко, по силите си, за да маже тя да е щастлива и да не й липсва нищо. Много добър, наивен и вярва на всичко, казано му от баща му. На моменти беше доста дразнещ с неговото поведение.
Гейбриел е един от прислужниците, който разнася храната по стаите и пълна противоположност на Линдън. Може да е живял прекалено много време в тази перфектна утопия, но не е загубил виждането си за истинската реалност. Той е умен, силен, смел и е един от малкото, на които Рейн може да разчита.
Джена е едно от момичетата, които също като Рейн е отвлечено. На деветнайсет години и може да се каже, че се е примирила със съдбата си. Не говори много, но забелязва всичко.
Сесили е другото отвлечено момиче, само на тринайсет години. В нея живее още детското, но с напредването на историята тя израства и се променя много.

За край мога да кажа, че се радвам, че я прочетох, защото това е първата антиутопична книга, която наистина усещам като такава. Поех риск с нея, но не загубих и за в бъдеще бих правила повече и дано всичките са еднакво печеливши като този.
Книгата, отново я поръчах от Book Depository.

ENGLISH

What would you do if you knew when you are going to die and in the last years someone takes away your freedom? Would you just give up or fight for it?

In the distant future all females are with lifespan of 20years and males -25 years, thanks to the modern science that wanted to create a perfect race. Geneticists are searching for a medical cure, streets are full of orphans, poverty and crime have skyrocketed, young girls are being kidnapped and sold as polygamous brides to bear more children.
The latter becomes Rhine's destiny from which she tries to escape. With four years left to live in a place that is perfect utopia, with two more girls, husband who is hopelessly in love with her and father-in-law who has some dark secrets will Rhine be able to escape before her time runs out?

I will start of with the cover which the more I look at the more I like. That's why I band it. Now let's talk about the book.

My desire to read the book came only from the synopsis without knowing anything else. Firstly I was careful while reading it even though I was enjoying it.
There were not fights and it wasn't so action-packed but always something interesting was happening to keep my attention.

I really liked author's style, couldn't wish for better descriptions. She did a great job with the world and the characters.
The first one is so well built that I had a feeling like everything has really happened. It felt so real. Nevertheless we were shown two different worlds: Rhine's new home - the perfect utopia in which the word "real" is losing its meaning and the real world, the outside. All words were placed into the right place and nothing was feeling weird or not right. Everything reveals slowly and carefully but not in the way to make you skip pages because the turning points were happening unexpectedly.
The characters here are so different from one another so you will like at least someone for sure.

Rhine the main character has only one weakness which is that she is too emotional. I like that even when she started to kinda adapt in this new world she didn't let it fool her and distract her from her aim - freedom and to go back to her brother. Honestly, I didn't expected her to be so brave and decisive because the manipulation on her was too big. I was impressed by her and I'm thankful to the author that she didn't make her any other way.
Linden is Rhine's husband who is crazy in love with her and is doing everything he can to make her happy. Very good, naive and loyal to his father. Sometimes he was really annoying.
Gabriel is one of the servants that brings the food in the rooms. He is the other side of Linden - totally different. He could be living in this utopia for a long time but hasn't lost his view on the real world. Gabriel is smart, brave, strong and one of the few that Rhine can trust.
Jenna is one of the girls that same as Rhine was kidnapped. She is nineteen years old and kinda gave up on everything. She doesn't talk much but she sees more.
Cecily is the other kidnapped girl and is thirteen year old. She is still a child but with the story going she changes a lot.

At the end I can say that I'm happy that I read it because this is the first dystopian book that felt like one. Took risk with it and it was for good I hope if I ever take a risk again to be as good as this.

Comments

  1. Убеди ме да я прочета, звучи различна и много увлекателна.Прекрасно ревю, дано и другите книги да са толкова добри.

    ReplyDelete

Post a Comment