The Wicked Will Rise ( Dorothy Must Die #2) - Danielle Paige (book review)

Scroll a little for the English version.

Поредна книга, която е втора от поредица и е по-добра от първата!
Наистина не знам какво се случва, тъй като за сравнително малкото страници, които има (293) тя е напълно изпълнена с всичко, което харесвам в една книга.

Все още не мога да си подредя мислите достатъчно, но реших да започна да пиша, а не да чакам, защото може би няма да мога да предам мнението си като хората и тогава.

Втората книга от Dorothy Must Die започва точно там, където първата завършва без никакво губене на време. Мисията на Ейми продължава и тя е вече много по-решена да направи всичко, което е нужно за премахването на Дороти. Уви, за да го стори тя трябва първо да събере: сърцето на Железният човек, умът на Плашилото и храбростта на Лъва. По пътя си тя се среща с нови герои, нови проблеми и разбира все повече за това, което се е случило на Оз и същността на някои от т. нар. й приятели или нейните придружители.

Ако смятах, че в първата книга се случваха неща на всяка страница, то тук вече може би те стават на всеки нов абзац. Може би е най-лесно да го опиша така: в първата - се запознаваме със света, с героите, минаваме през обучението на Ейми за мисията й и през това време се случват и някои по- решаващи и изпълнени с действие моменти. Докато във втората книга ние буквално сме "хвърлени по средата на арената" и няма и минута за поемане на дъх.
Всичко става по едно и също време, но не е изобщо объркващо - да не можеш да го следиш, а точно обратното кара те да четеш още и още.

Тук вече двама герои ги има повече и заедно с това има и повече подробности за тях.
Пийт е един от градинарите на Дороти, но изобщо не е жесток или нещо подобно. Той е смятан за приятел от Ейми, но по-навътре в историята се разбира истинската му същност и той далеч не е просто обикновен градинар или за какъвто се представя, но не е и някой лош герой, търсещ изгода като някои други. На няколко пъти помага на Ейми и точно когато тя се отпуска пред него той й съобщава новината, че не си пада по момичета. ( и двете бяхме в шок).
Озма е другият герой, за който вече придобиваме много информация. Тя е единствената, която може да седне на трона и да управлява Оз по право, но със завръщането на Дороти й се прави магия, която я отслабва и не я прави по-умна от едно двугодишно дете. Напълно не е с мозъка си и когато има включване от нейна страна то е по-скоро като разведряване на обстановката. Разбира се с напредването на историята силата бавно започва да й се връща и тя показва признаци на нормално човешко същество.
Въпреки това тя наистина ми хареса, точно за това, че благодарение на магията се държеше безстрашно и винаги излизаше от битки недокосната от нищо.
Колкото до Ейми в нея промяната е огромна, вече става по-решителна, смела, разбира коя е и за какво се бори, че трябва да вярва в себе си и че да си мил и добър понякога може да ти изиграе лоша шега.

Промяна може да се наблюдава и в самия свят, чиято магия почва бавно да се връща в него, а с това и красотата му. Авторката тук се е справила изключително добре. Страшно много харесвам начинът й на представяне и описване на нещата - може да се усети, да се види и да се почувства всичко сякаш е пред теб. Тя така е написала книгата, че когато си помислиш, че вече нещата ще започнат да се изясняват и се вижда края се включва нещо ново.
Както казах пълно е с действия и приключения. А краят той е всичко различно от това което си планувал или си мислиш, че си разкрил и те оставя да искаш още защото завършва по най-интересния възможен начин, точно на границата преди да започне следващото приключение.
И тук могат да се намерят много истини за живота.

Няма да излъжа като кажа, че тази книга ми хареса повече от първата и ме остави без думи. Няколко минути след като я завърших отново гледах в една точка, за да осмисля всичко, което бе станало. Мога също и да споделя, че това става една от любимите ми книги. Единственото негативно нещо е, че я няма в България, но за това я има по сайтове като аз и нея също я поръчах от Book Depository(американската версия). Така че ако искате книга с приключения, с герои, с намирането на правилния път към себе си и превръщането на този, който наистина си - напълно честно ви казвам, че Dorothy Must Die поредицата е за вас.

ENGLISH

Another book that is a sequel and it's better than the first!
I don't know how that happened because for its short amount of pages (293) that book has everything that I like.
I still don't know hot express myself but I've decided to start writing and to not waiting because it's possible to not do it properly then too.

The Wicked Will Rise starts exactly where the first one has finished without wasting another second.
Amy's mission is continuing and she is even more decisive and has willing to do everything that needs to be done for Dorothy to go away. Unfortunately to do that Amy has to collect some things: Tin Woodman's heart, Lion's courage and Scarecrow's brain. On her way she meets new characters, new problems and finds out more about what really has happened to Oz and understands some things about her so called friends or her companions.

If I thoughts that in the first book things were happening on every page then here I may say that they are happening in every new paragraph. Maybe it will be easier to explain it like this: In the first one we are introduced to the world and the characters, going through Amy's training for her mission and some more important and complicated action things are happening along the way; While in the second one we are literally thrown in the middle of the battlefront and there is not even a second for you to catch your breath. Everything is happening at once but that doesn't make you feel fused only makes you to keep reading.

Here, two characters have a bigger role and there is more information about them.

Pete is one of Dorothy's gardeners and he's nothing like her. He is considered as a friend by Amy but as the story unfolds itself we understands that he is not an ordinary gardener or however he is introducing himself but is not a bad guy or someone who wants to gain benefit. A couple of times he helps Amy and when finally she gets more comfortable around him he tells her that he is not into girls. (both of us were in shock. I haven't seen it coming at all.)

Ozma is the other character who we get to know more. She is the rightful queen of Oz but when Dorothy came there was a magic spell on her which makes her weaker and not smarter than a two year old child. She is out of her mind and even when she tries to make an attempt to be really her again is more like easing up of the atmosphere. Fortunately with story's advance Ozma becomes more powerful and is starting to act more like a normal human being.
Nevertheless I really liked her exactly for that and with the spell she was fearless.

As for Amy, she goes through big change: becomes more decisive, finds out who she really is, what she is fighting for, to believe more in herself and to be kind sometimes doesn't turn out the way you want to.

There is a change in the world too. It started to gain its magic back and with that its beauty too. The author did a great job once again. I really like her way of describing everything - you can see it, feel it like it's right before your eyes. The way she writes is just amazing and when you think you see the end something happens out of nowhere.
As I said the book is action packed and the end is really different from what you can think of and it leaves you wanting more because it stops right before the next adventure.


Honestly I like this book way more than the first one and it left me speechless. A couple of minutes after I've finished it, I looked in the space and tried to put all the pieces together so I can understand what really happened. This becomes one of my favorite books! The only bad thing is that it has not been published in Bulgaria yet so I had to purchase it from Book Depository. If you want a book with action, interesting characters, where you can find the right path to yourself and to become who you really are then this book is for you!!!

Comments