Огнената наследница - Сара Дж. Маас/ Heir of fire (Throne of glass #3) - Sarah J. Maas (book review)

Няма да излъжа като кажа, че може би това бе първата книга от поредицата, на която едвам-едвам прочетох първата част. Нещата се развиваха малко бавно, но въпреки това се четеше отново леко и лесно.
След Среднощна корона очакванията ми станаха много големи ... удовлетвориха се, нищо че това стана от последните сто и петдесет страници. Нямах нищо против да чета първите няколко глави, защото в тях се обясняват много неща и срещаме нови герои, а и авторката ни отвежда на места различни от така познатия ни Адарлан.


В тази книга се запознаваме достатъчно подробно с миналото на Селена. Случките и това, което е преживяла само я издигнаха още повече в очите ми. "Най-силна психически" дори не може да я опише. Тя наистина е човек от когото могат да се научат доста неща, стига да четеш с разбиране.
При Каол положението през цялото време беше под напрежение и промяната при него става още по-голяма. При Дориан всичко се обърна. Не мога да пропусна да не кажа, че той ми стана един от любимите герои и заради него и постъпките му книгата не един или два пъти щеше да литне.(никога не бих си хвърлила книгата!!)
Въпреки всичко приятелството помежду им и жертвоготовността им един за друг ме караше да се усмихвам.
За двамата нови героя Роуан и Едион, особено за първия мнението ми е, че "става", но изобщо не се вълнувам от него.
За втория мога да кажа, че смелостта и дързостта, която проявява на моменти ми бяха отвъд нормалните граници и може би точно за това стана един от харесваните герои.
И да не забравя(точно това стана) Манон. Нова силна, жестока и опасна героиня. Която ми направи също много силно впечатление, че правеше това, което тя иска и на края винаги й се получаваха нещата горе-долу позитивно.

С тази книга стилът на Сара Дж. Маас започна много да ми харесва.С описанията си за първи път ме накара силно да почувствам обстановката, а емоциите се изсипаха изведнъж. И за да не изпусна да кажа, че има редуване само ще го вметна като допълня, че то ме караше да чета първата част. Просто информацията се струпва наведнъж и ако ги нямаше някои ако може да се каже "свежи" глави щеше да ми отнеме много повече време, за да стигна до края. Той пък те връхлита с всички възможни действия, които само авторката може да включи и да опише по един толкова невероятен начин.
И преди да сте си помислили, че книгата е бавна и не може да се чете бързо ще се противопоставя с това, че съквартиратката ми я прочете на един дъх направо беше погълната от нея.

За край мога само да кажа, че книгата си заслужава и ако сте се привързали към героите или към историята изобщо няма да ви се стори бавно, а напротив вие сами ще искате още и още информация. На места може би ще се ядосвате, ще се смеете и отново няма да сте готови за всичко, което се случва. Мен книгата ме остави без думи и дори да искам не мога да я опиша, нито да кажа нещо повече.

ENGLISH

It will not be a lie if I say that it was really hard for me to get to the second part of this book. Things are happenig really slowly at the beginning but it is really light written and easy to read. After Crown of Midnight my expectation got bigger ... I was satisfied even thought that happened in the last hundred and fifty pages. I would not mind reading the first chapters because so many things are explained, there are new characters and the author takes us off to new places that are verry different from Adarlan.

In this book we get to know what hapenned in Celaena's past. What she went through only make her rise in the esteem of me. "Physichally the strongest one" is not even close to what she is. She is a person you can learn a lot of things from but you have to read carefully and with understanding.

Tension is all around Chaol in this book and he is changing even more now.
Everything has turnt the other way around for Dorian. I can not miss the oportunity to say that now he is one of my favorite characters ever and because of hime and his actions I was ready to throw my book (I would never do that!!).

In spite of everything the friendship between them and that they will doneverything for each other is what made me smile.
For the two new characters - Rowan and Aedion, especially for the first one my opinion is that he is cool. Period I do not care about him. For the second one he was brave beyond normal at times and that is one of the things that made him one of the characters that I like.
And not to forget(I actually did) Manon. New brave, dangerous and cruel heroine. I was impressed by her too, because she was doing whatever she wanted and in the end everything turn out kind of well for her.
With this book I fell in love with the Sarah's style. With description she made me feel really strong that I am in the story and emotions came out of nowhere. And to not forget to say that the alternation in the chapters is what made me read the firs part od the book. Is just that there is so much new information that if there weren't some "fresh" chapter it would take me even more time to get to the end of the book. The end is full of all kind of different actions the ones that only the author can write and describe so good and interesting.

And before you start thinking that the book is really slow I will tell you that my roomate read it for a really short time. She was so into it.

And above all I can say that this book is worth it and if you are connected to the characters or the story in general you won't see how slow or fast the pages are going and you will want more and more information. At some points you will laugh, at others you will be angry may be but you will not be ready for everything that is going to happen. Heir of Fire left me speechless and even if I want to say something more or to describe it I can not do it.Comments

 1. NIce review! :)
  But I really hope you will get to like Rowan more and more in the next book... (I love him! lol)
  And I agree, Manon is one bad-ass character!

  Gina @ A Thousand Books

  ReplyDelete
 2. От доста време непрекъснато отлагам прочитането, но напълно ме обеди да я прочета, дано само Дориан е добре, той и Селена са ми любимци.

  ReplyDelete

Post a Comment